„Silmaga seotud konditsioonide dokumenteerimise uuringu tüübi ja keha-kaardistamise mudeli loomine Dermtesti pildihalduse platvormil Pildivaatur“. 

Projekti eesmärgiks oli luua reaal-elus rakendatud silma ja silma piirkonnaga seotud piltuuringute funktsioonide pakett, mis tagab parema silmahaiguste dokumenteerimise ja info kvaliteedi, mugavama protsessi ning seeläbi potentsiaalselt parema kliinilise kvaliteedi ja ravitulemid. Kasutajal on võimalus lisada silma piltuuringuid ning dokumenteerida silmaga ja selle piirkonnaga seotud konditsioone oftalmoloogia eriala eripäradest lähtuvalt. Samuti aitab korrektne visuaalne dokumenteerimine lihtsustada patsiendi kaasamist raviprotsessi.

Arenduse tulemusena on valminud praktikas toimiv ja sujuv digitaalne tööriist. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 20 383,50 euro ulatuses.